Se en film om AMORTERINGAR och RÄNTEINBETALNINGAR

Amortering är avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet.

När du skall registrera en amortering (utgift) kan du koppla den till en skuld. Då justeras skulden automatiskt baserat på amorteringen.