Inläsning av kontohändelser från banken

Denna funktion ger dig möjlighet att läsa in kontohändelser från din bank till Godman Redovisning.

Inläsning från fil i Godman Redovisning

Välj funktionen Bank import i menyn till vänster. 


Nu väljer du vilken bank din fil kommer ifrån. Du kan här spara FÖRVALD bank. Läs mer...

Välj en bank för filen

Välj filen du laddat ner från din bank. Klicka på knappen Välj fil för inläsning

Välj fil för inläsning

Välj datum för kontohändelser

inläsning

Spara kontohändelser till Godman Redovisning

När filen är inläst är det dags att bokföra händelserna. I fönstret som öppnas har du alla kontohändelser från bankfilen till VÄNSTER.

Till HÖGER har du alla de redan bokförda kontohändelserna som finns i programmet. Är raderna gröna innebär det att det är kontohändelser som läst in från bank.

I kolumnerna till höger framgår aktuellt saldo efter bokförd händelse. Dessa skall matcha varandra förutom i de fall du bokfört en skattepliktig utgift. Då kommer en utgift med skattebeloppet diekt efter i högerkolumnen.

Läs mer om filtrering redan bokförda händelser.

Kontohändelser

SPARA en kontohändelse

Du kan spara en och en rad eller markera flera och spara alla i ett svep (markerar du flera MÅSTE de vara positiva eller negativa belopp, alltså inkomster eller utgifter).

Genom att dubbelklicka på en rad kommer ett fönster upp där du väljer

- Är beloppet negativt får du välja UTGIFT eller ÖVERFÖRING

- Är beloppet positivt år du välja INKOMST eller ÖVERFÖRING

Spara utgift

 

Bokföra flera samtidigt

Om du markerat flera rader så kommer alla kontohändelser få samma postnamn kopplat. I fallet ovan kommer alltså alla markerade rader få benämningen Kläder,skor m.m. Dock med olika verifikation nummer.

kontohandelser flera

 

Bokföra en inkomst

Är det en inkomst kommer du få välja om du vill koppla på en utgift (skatt) till inkomsten. Du kan även dela upp inkomsten i flera delar. Du väljer lämpligt postnamn, belopp och klickar på LÄGG TILL I LISTA.

Bokföra en inkomst

Nedan har vi valt 500 kr för skatten samt delat upp inkomsten i två. Pension 4000kr samt bostadstillägg 1500 kr. Är allt ok klickar du på BOKFÖR POSTER I LISTA. Är det något som inte stämmer klickar du på  RENSA LISTA för att börja om.

bokföra en inkomst med skatt

 

När det är klart ser du att det i programmet bokförts tre poster och alla har samma verifikationsnummer ( som du kan ändra om du vill genom att dubbelklicka på respektive rad).

bokörd inkomst

 

Överföringar

Är det en överföring så klickar du på ÖVERFÖRING i fönstret och sedan väljer till eller frånkonto (beror på om beloppet är positivt eller negativt).

overforing

 

Ändra en bokförd kontohändelse

Du kan genom att dubbelklicka på en händelse i listan till HÖGER ändra (precis som du gör i fliken Inkomster(utgifter). Observera att beloppet eller datum inte bör ändras).

Ändra en bokförd händelse

Instruktioner spara ner kontohändelser från fil hos din bank

Nedan följer instruktioner på hur man sparar ner kontoutdragen till en fil via sin internetbank. Viktigt att du har koll på vart du sparar filen. Den skall sedan väljas i godmanprogrammet vid inläsning.

SEB - spara kontohändelser till fil

Mer information finner du här.

Logga in på SEB  Internetkontoret. Gå där in på aktuellt bankkonto. Klicka sedan på Spara kontohändelser

SEB internetkontoret kontohändelser

I rutan som kommer upp klickar du Spara som Kalkylblad. Sedan knappen SPARA

seb spara kontohändelser

Swedbank - spara kontohändelser till fil

 Logga in på Swedbank internetkontoret. Klicka sedan på "Konton & Kort" och sedan "Översikt". Där väljer du det konto du vill hämta kontoutdrag för. Under "Transaktioner" väljer du datum och sedan "Sök". Därefter klickar du på "Export" och väljer formatet XLSX.

swedbank internetbank

Nordea - spara kontohändelser till fil

 Hos Nordea exporteras endast saldot på bankonto med för kontohändelser de senaste 3 månanderna. Är det äldre kontohändelser än 3 månader kommer det i programmet visas 0 i saldokolumnen för de inlästa kontohändelserna.

Gamla Nordea internetbank

Spara som XLS, XLSX eller CSV format

Nya Nordea Internetbank

Spara ner fil som CSV format

Handelsbanken - spara kontohändelser till fil

Spara kontofilen som XLS eller XLSX format

Danske bank - spara kontohändelser till fil

Spara ner kontofilen i CSV format

ICA banken - spara kontohändelser till fil

Spara ner kontofilen i CSV eller XLSX format

Länsförsäkringar - spara kontohändelser till fil

Spara ner kontofilen i CSV format

Sparbanken - spara kontohändelser till fil

Spara ner kontofilen i CSV format