Övriga upplysningar

Under övriga upplysningar lägger du in kompletterande text som sedan skrivs ut i årsblanketten. Du kan klippa in text från exempelvis Word.

 

övriga upplysningar