Datafiler

Denna funktion gör att du kan välja en plats där din datafil skall sparas.

Använd endast denna funktion i samråd med supporten.

All information du matar in i programmet sparas på din dator. Du kan ändra plats där denna information sparas. Det kan vara bra för de situationer du använder flera datorer. Då kan du lägga datafilen på en plats där alla inblandade datorer har åtkomst till filen.

Det finns dock en del problem och fallgropar med detta så kontakta supporten först innan du ändrar plats för datafilen.

datafil