Kontaktregister

I kontaktregistret kan du lägga in information om myndigheter, hemsidor eller andra personer som du behöver kontakta emallanåt. Adressuppgifter, kontaktpersoner, e-post, hemsida och fritextfält finns med.

kontakter

Lägg till eller ändra kontakt

Klicka på knappen NY eller ÄNDRA

Fyll i det du behöver och sedan knappen SPARA

kontakt ny

Ny kontakttyp

Där du anger kontakttyp i rullistan finns en knapp NY. Klickar du på den kan du lägga till en ny kontakttyp.

Ändra eller ta bort kontakttyper

Klicka på Konfiguration i den horisonella menyn. Därefter i den vertikala vänstra menyn väljer du Kontakter. Du kan då ändra eller skapa nya.

kontakter register