En kontoplan innehåller benämningar på de inkomster och utgifter du använder dig av i programmet. Du kan koppla en kontoplan till en unik huvudman och en enskild period. I kontoplanen anger du om en inkomst är skattepliktig eller om en utgift gäller köp av värdepapper/fastigheter. 

Det finns massa färdiga kontoplaner förinstallerade i programmet. Det tillkommer löpande nya kontoplaner. Dessa laddar du ner direkt i programmet under Konfiguration - Kontoplaner

Du uppdaterar kontoplanerna genom att klicka på knappen HÄMTA KONTOPLANER ( inga av de du använder påverkas)

kontoplaner konfigurera

Ändra i en kontoplan

I den vänstra tabellen så dubbelklickar du på den kontoplan du vill ändra. Ett fönster öppnas där du väljer inkomster eller utgifter. Markera sedan den du vill ändra eller klicka på NY.

Läs om hur du ändrar i en kontoplan

 

kontoplan andra

 

Ändra kontoplan för en huvudman

Du kan endast ändra kontoplan för en huvudman i samband med att du skapar en ny period. Läs mer om att skapa ny period för huvudman.

Kontoplaner i version 2017 eller tidigare

Hela hanteringen kring kontoplkaner är annorlunda i version 2017 eller tidigare.

Kontoplaner version 2017

Fungerar endast med Godman Redovisning 2017

Kontoplaner version 2016

Kontoplaner version 2015

Kontoplaner version 2014

kontoplaner version 2013