Kontoplaner

En kontoplan innehåller benämningar på de inkomst och utgifter som du använder dig av i programmet. Du kan koppla en kontoplan till en unik huvudman och en enskild period. I kontoplanen anger du om en inkomst är skattepliktig eller om en utgift gäller köp av värdepapper/fastigheter. 

Se en film som visar hur man arbetar med kontoplaner i Godman Redovisning

Läs om hur du skapar unika kontoplaner

Läs om hur du ändrar i en kontoplan

Se en film som visar hur man ändrar postnamn i en kontoplan

Version 2017 och tidigare: Se en film som visar hur man installerar en anpassad kontoplan

 

Kontoplaner version 2018 eller nyare

Kontoplaner laddas ner automatiskt till programmet från programversion 2018 och framåt.


Kontoplaner version 2017

Fungerar endast med Godman Redovisning 2017

Kontoplaner version 2016

Kontoplaner version 2015

Kontoplaner version 2014

kontoplaner version 2013