Ändra i en enskild periods kontoplan

För varje period du skapar så kopplas en unik kontoplan. Det kan vara en kopia på förgående periods kontoplan eller en ny kontoplan. 

Vill du ändra i en kontoplan för perioden så markerar du först önskad period när du är inne på aktuell huvudman. Därefter klickar på ÄNDRA POSTNAMN I KONTOPLAN

Välj period och sedan ändra kontoplan

En meddelanderuta kommer upp med lite informativ text. Klicka OK

Välj ja för att fortsätta till kontoplanen

Nu kommer ett fönster upp där du väljer Utgifter eller Inkomster. Därefter dubbelklickar du på det postnamn du vill ändra eller klickar på knappen NY för att skapa ett nytt postnamn.

Välj inkomster eller utgifter i kontoplanen

Därefter gör du dina ändringar. Sedan klickar du på SPARA.

Skriv in dina ändringar i kontoplanen