Installera Godman Redovisning

Filmen visar hur du laddar ner och installerar Godman Redovisning på din dator. Du kan även ta del av skrivna instruktionen för installation.

Skapa en god man

Filmen visar hur du skapar en god man i programmet. Detta är den första uppgiften du gör efter installation.

Skapa en huvudman

I Godman Redovisning kan du ha obegränsat antal huvudmän. När du skapar en huvudman skriver du dels in dennes kontaktuppgifter men även vilken typ av förvaltarskap det gäller, huvudmanstyp samt vilken kontoplan som skall användas.

Läs mer om huvudmän

Skapa en redovisningsperiod

Redovisningsperiod är den period en ställföreträdare är, enligt FB 12 kap 5§ ,skyldig att

"fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt".

Rent praktiskt, och på vanlig svenska, betyder detta att det ska föras en kassabok samt någon form av "loggbok" och när perioden är slut skall det upprättas en årsräkning. 

Filmen visar hur du skapar och arbetar med en period.

Bankkonton och kontanter del 1

I första delen visas hur du skapar ett bankkonto eller kontantkassa. Läs mer om bankkonton och kontanter.

Bankkonton och kontanter del 2

I andra delen visas mer ingående hur du skapar och hittar kontohändelser (inkomster, utgifter eller överföringar) och skapar utskrifter som exempelvis kassabok eller lista över kontohändelser.

Ändra kontohändelser

Filmen visar hur man ändrar kontohändelser (inkomster, utgifter överföringar) som redan är skapade i programmet.

Skapa och ändra överföringar.

Filmen visar hur du skapar och ändrar överföringar. Läs mer om överföringar.

Skapa och ändra skulder

Filmen visar hur du skapar och ändrar skulder. Läs mer om skulder.

Bokför räntor och amorteringar

Filmen visar hur du bokför räntor och amorteringar för din huvudmans skulder. Läs mer om räntor och amorteringar.

Åtgärder vid årsslut eller entledigande av uppdraget

Varje år eller vid entledigande av uppdraget skall en års eller slutredovisning upprättas. Läs mer i CHECKLISTAN vid upprättande av ÅRS/SLUTREDOVISNING

Skapa en säkerhetskopia

Genom att skapa en säkerhetskopia av ditt arbete regelbundet kommer du snabbt tillbaka om din dator går sönder. Läs mer i Läs mer om SÄKERHETSKOPIERING

Återställ från en säkerhetskopia

Automatisk säkerhetskopiering

Godman Redovisning kan ställas in så att en säkerhetskopia skapas varje gång du avslutar programmet. På så vis kan du känna du trygg med att alltid ha en färsk säkerhetskopoia att tillgå.

Läsa in kontoutdrag från din bank

Denna funktion ger dig möjlighet att läsa in kontoutdrag från din bank och sedan spara i programmet.

Mer instruktioner finns på INLÄSNING av KONTOHÄNDELSER

Lägg till och ändra kontoplan

Varje huvudman kan ha en egen, unik kontoplan. Detfinns även färdigakontoplaner att installera.

Mer instruktioner finns på KONTOPLANER

Ändra mallar för blanketter och utskrifter

 Det finns ett stort antal olika mallar för utskrifter och blanketter. Många anpassade för just din kommun. Mer information på MALLAR & BLANKETTER

Ändra filtrering och sortering i programmets tabeller

 I programmets tabeller kan du enkelt ändra sorteringar och filter för det data som visas. Inställningarna sparas sedan automatiskt.