Filinläsning Handelsbanken

För dig som använder funktionen Läs in kontohändelser från fil är det ett problem med filer från Handelsbanken. I deras Internetbank kan du exportera kontohändelser till Excel. Filen sparas på din dator med namnet kontotransactionlist1.xls eller liknande. Filändelsen är alltså xls.

Dessvärre är det ett fel i exporteringen som gör att det är problem med filformatet. Det matchar inte innehållet. När du ölppnar filen i Excel kommer det upp följande ruta:

excel fel1

Klicka Ja

Sedan Arkiv - Spara som. Då kommer detta upp.

Spara 1

 

Filen är inte webbsida (html format). Välj i rullistan istället Excel 97-2003-arbetsbok (*.xls) och sedan SPARA knappen

excel spara2

 

När detta är klart fungerar filen i Godman Redovisning.

 

 

Läs mer ...

Viktig information kontohändelser via bankfil

Stora förändringar har gjorts med funktionen Bankimport uppladdning av bankfil med kontohändelser. Tyvärr innebär dessa förändringar att redan bokförda kontohändelser INTE kommer markeras gröna, dvs att de är importerade, i listan ( se bild). Inga bokförda poster försvinner men just den grafiska visningen att de är bokförda och möjligheten att klicka på en rad och man ser tillhörande i andra listan har nollställts.

Funktionen med markeringar fungerar så att de kontohändelser i bankfilen (listan till vänster) som du importerat in i programmet (listan till höger) markeras med en ljus grön färg. Om du sedan markerar en rad i någon av listorna markeras kopplad kontohändelse i den andra listan, och då i en mörkare grön nyans.

Observera att saldot följer med i högra kolumnerna i varje lista.

Läs mer ...

Koppla dokument till enskild kontohändelse

Nytt i version 2022.3 är att du kan koppla ett dokument till varje enskild bokförd kontohändelse. I samband med att du bokför en ny eller ändrar kontohändelse (inkomst eller utgift) kan du lägga till ett dokument, exempelvis en hyresavi.

Ny kontohändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på de tre prickarna för att välja dokument.

Läs mer ...

Serviceuppdateringar version 2022

En serviceuppdatering till Godman Redovisnng 2022 finns nu tillgänglig och för dig som redan har programmet installerat kommer den som en automatisk uppdatering och är kostnadsfri. Du läser om vad som är nytt på versionshistorik sidan.

En serviceuppdatering är alltid kostnadfsfri och innehåller felrättningar och en del ny och förbättrad funktionallitet som kommer från förslag från er alla fantastiska och engagerade användare.

Läs mer ...

Ändra programmets utseende

I Godman Redovisning kan du ändra programmets utseende. Det finns flera fördefinerade mallar att välja på. Nytt för version 2022 är att det även finns ett så kallad Darkmode att välja på.

Du gör alla ändringar under Konfiguration - Programinställningar. Bilderna nedan visar hur de olika mallarna ser ut i programmet.

Läs mer ...

Hämta kontoutdrag från din bank

Nyhet version 2022

Nu kan du hämta kontohändelser direkt från din huvudmans bank. Det finns två olika sätt att göra detta på. 

Det rekommenderade sättet är att gå in via Internetbanken/kontoret och där ladda ner en kontoudragsfil som du sedan läser in i programvaran. Läs mer om detta på Hämta kontoutdrag från bank via fil.

Det andra sättet är att logga in i Internetbanken/kontoret direkt från Godman programmet. Väl inloggad kan du sedan välja vilket bankkonto du vill läsa in de 100 senaste kontohändelsern. Denna funktion kräver en tilläggslicens. Läs mer om denna funktion på Direktkoppling mot bank

 

Läs mer ...

Hämta kontoutdrag från bank via fil

Ny funktion version 2022 godman redovisning.

Nederst på sidan finns en film som visar hur det går till.

Denna funktion ger dig möjlighet att läsa in kontoutdrag från din bank och sedan spara i programmet.

Spara ner kontoutdrag från din bank

Klicka på din bank nedan för att läsa hur du sparar kontoutdraget från banken till din dator ( görs från internetbanken).

SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Sparbanken, sparabanken syd, Länsförsäkringar, ICA

När du laddat ner filen till din dator kan du via Godman Redovisning importera informationen till programmet.

Läs mer ...

Webbutbildning godmanprogrammet

Uppdaterat 2021-10-05

Nästa tillfälle Lördag 9/10 kl 10:00

Vi kommer fortsätta vårens succé med webbutbildning i godman redovisning programmet.

Under hösten kommer det erbjudas både utbildning och programinformation via digitala kanaler. Tyvärr kan inga på platsen utbildningar eller informationsträffar erbjudas under hösten men vi satsar på att utföra detta digitalt. Fungerar väldigt bra och antalet besökare kan vara högre vid varje tillfälle.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed