God man & förvaltare - problem och lösningar

God man förvaltare problem och lösningar

Författare: Tommy Hansson
Utkom: 2015-05
Upplaga: 1
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-7027-981-2
1:a utgåvan

 

Den här boken vänder sig till gode män och förvaltare som har grundkunskaperna och är verksamma i ett eller flera uppdrag.
Boken syftar till att fördjupa dina kunskaper genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du som god man och förvaltare kan ställas inför i ditt uppdrag.

God man för ensamkommande flyktingbarn

GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN vänder sig till dig som funderar på att bli god man åt ensamkommande barn. Det är
mycket man måste sätta sig in och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt.

godman för ensamkommande flyktingbarn

 

Titel: God man för ensamkommande flyktingbarn - en vägledning

Utkom: 2016-4

Upplaga: 1

Bandtyp: Häftad

Antal sidor: 145

ISBN: 978-91-7695-020-3

 

1:a utgåvan

 

 

Boken tar upp flyktingsituationen i stort, lagar och förordningar, men även hur man ansöker om att bli god man och hela processen från att du fått ditt uppdrag till att det upphör.

Du får handfasta råd och anvisningar om hur du ska gå tillväga i samtliga delar av ditt uppdrag.

God man & förvaltare - en praktisk vägledning

godman utg7

Författare: Tommy Hansson
Utkom: November 2021
Upplaga: 7
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 255
ISBN: 978-91-7695-248-1
7:e utgåvan

Boken vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare.