Viktig information kontohändelser via bankfil

  • 24 januari 2022 |
  • Publicerad i Nyheter

Stora förändringar har gjorts med funktionen Bankimport uppladdning av bankfil med kontohändelser. Tyvärr innebär dessa förändringar att redan bokförda kontohändelser INTE kommer markeras gröna, dvs att de är importerade, i listan ( se bild). Inga bokförda poster försvinner men just den grafiska visningen att de är bokförda och möjligheten att klicka på en rad och man ser tillhörande i andra listan har nollställts.

Funktionen med markeringar fungerar så att de kontohändelser i bankfilen (listan till vänster) som du importerat in i programmet (listan till höger) markeras med en ljus grön färg. Om du sedan markerar en rad i någon av listorna markeras kopplad kontohändelse i den andra listan, och då i en mörkare grön nyans.

Observera att saldot följer med i högra kolumnerna i varje lista.

Läs mer ...

Dokumenthantering

Med dokumenthanteraren kan du lägga in information om dokument/filer som du använder i dina uppdrag. Du kan även knyta dokument till en specifik huvudman och bilaga.

Dokumenthanteraren ansvarar inte för filens lagring utan du länkar endast till en fil som finns lagrad på din dator. Tar du bort filen från hårddisken kommer du inte åt den via dokumenthanteraren.

Läs mer ...

Koppla dokument till enskild kontohändelse

Nytt i version 2022.3 är att du kan koppla ett dokument till varje enskild bokförd kontohändelse. I samband med att du bokför en ny eller ändrar kontohändelse (inkomst eller utgift) kan du lägga till ett dokument, exempelvis en hyresavi.

Ny kontohändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på de tre prickarna för att välja dokument.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed