Servicefönstret

Från version 2016.1 finns det en ny funktion som vi hoppas du aldrig kommer att se. Det är vid programfel som det finns möjlighet att öppna ett servicefönster. Här kan man göra diverse inställningar som kan ligga till grund för felet. 

Exempelvis kan det vara så att du valt att lägga datafilen på en extern disk och att den ej är ansluten när du startar programmet. Då kommer ett felmeddelande upp och du kan sedan via servicefönstret rätta till felet.

 

Här beskriver vi de olika funktionerna

servicefonstret


1). Information om sökvägen till datafilen

2). En blädderruta där du väljer mapp där datafilen skall sparas

3). Knapp för att spara inställningen som gjordes under 2.

4). Knapp som ställer in att datafilen skall ligga på den ursprungliga platsen (OBS, filen flyttas inte utan den som ligger på den gamla platsen kommer användas).

5). Öppna utforskaren och visa datafilen.

6). Funktion för att återställa från en säkerhetskopia

7). Scriptverktyget används i samråd med supporten.

8). Visar information om din dator och programinstalationen. Denna information kan sparas till entextfil och skickas till supporten för lättare felsökning OBS! innehåller bara uppgifter om programvaran samt vad för operativsystem, upplösning etc du har. Det är en textfil som du själv kan titta i vad som sparats. Alltså ingen information om ditt inamatade data och huvudmän.

9). Används i samråd med support. Funktionen kan minska ner storleken på din datafil.


Exempel på felmeddelande när enheten där datafilen inte kan nås

error enhet ejklar


Exempel på felmedelande inne i programmet

Klickar man på avbryt så fortsätter man som vanligt. Klickar man på OK öppnas servicefönstret

felmeddelande

 


Så här kan det se ut om sökvägen är felaktig och man bläddrar fram till korrekt plats.

servicefonster2

Senast ändrad fredag, 30 december 2016 18:21
Högst upp