Kontaktregister

I kontaktregistret kan du lägga in information om myndigheter, hemsidor eller andra personer som du behöver kontakta emallanåt. Adressuppgifter, kontaktpersoner, e-post, hemsida och fritextfält finns med.

Filmen nedan visar hur du använder kontaktregistret i Godman Redovisning.

 

Media

Högst upp