Överförmyndarnytt januari 2016

Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerar ett antal gånger per år en digital publikation som heter Överförmyndarnytt. Denna riktar sig främst till överförmyndare men det finns massa matnyttig information där för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

Ladda ner (pdf) Överförmyndarnytt januari 2016

Lite av innehållet:

  • för vilka uppdrag ingår det att söka särskilt boende
  • Ersättning till god man enligt 11 kap. 2 § FB
  • Rätt att ta del av allmän handling - SVT:s begäran om uppgifter kring gode män för  
      ensamkommande barn.
Högst upp