Ny lagstiftning 1 Januari 2015

Läs om nya bestämmelser och förändringar i föräldrabalken som träder i kraft 1 januari 2015. Läs mer om detta i överförmyndarnytt september

Senast ändrad måndag, 21 december 2015 20:30
Högst upp