Godmanskap (14)

Överförmyndarnytt september 2016

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har publicerat en ny utgåva av nyhetsbrevet överförmyndarnytt. Bland annat kan man läsa om att justitieombudsmannen, JO,  riktar allvarlig kritik mot en ÖFN då det rådde stora brister i tillsynen av en god man samt att det är långa granskningstider av årsräkningar och redogörelser. Upp till 1 år och 8 månader.... ja du läste rätt 1 år och 8 månader.

Läs överförmyndarnytt september 2016

Läs mer ...

Överförmyndarnytt januari 2016

Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerar ett antal gånger per år en digital publikation som heter Överförmyndarnytt. Denna riktar sig främst till överförmyndare men det finns massa matnyttig information där för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

Ladda ner (pdf) Överförmyndarnytt januari 2016

Lite av innehållet:

  • för vilka uppdrag ingår det att söka särskilt boende
  • Ersättning till god man enligt 11 kap. 2 § FB
  • Rätt att ta del av allmän handling - SVT:s begäran om uppgifter kring gode män för  
      ensamkommande barn.
Läs mer ...

Ny bok av Tommy Hansson

God man förvaltare GOP

En ny bok, God man & förvaltare - problem och lösningar, av Tommy Hansson finns nu tillgänglig för köp här på godman.se.
Den här boken vänder sig till gode män och förvaltare som har grundkunskaperna och är verksamma i ett eller flera uppdrag.

Boken syftar till att fördjupa dina kunskaper genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du som god man och förvaltare kan ställas inför i ditt uppdrag. 

Boken lämpar sig bra för såväl gruppaktiviteter som individuella studier.

Läs mer om boken

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed