Skapa och ändra en huvudman

I Godman Redovisning kan du ha obegränsat antal huvudmän. När du skapar en huvudman skriver du dels in dennes kontaktuppgifter men även vilken typ av förvaltarskap det gäller, huvudmanstyp samt vilken kontoplan som skall användas.

Förvaltartyper är God man, förvaltare, förälder, förmyndare och ställföreträdare. Huvudmanstyper är huvudman, ensamkommande flyktingbarn, mindreårig samt underårig.

 En huvudman kan vara arkiverad. Läs mer om arkivering av huvudman

 

Under menyval Huvudman ändrar du uppgifterna för din huvudman. Du kan även här välja att arkivera huvudmannen samt lägga in uppgifter till överförmyndaren.

huvudmanens uppgifter

 

Du ställer även in kontoplan för huvudmannen.

Väljer du huvudman typ = ensamkommande flyktingbarn så ändras personnummer till EFB nummer. Själva menyn till vänster skalas av och exempelvis tillgångar, bankmedel och skulder försvinner då dessa inte är aktuella för ensamkommande flyktingbarn. Du kan även fylla i uppgifter för offentligt biträde som namn och telefonnummer.

ensamkommande flyktingbarn

Senast ändrad onsdag, 16 december 2015 20:18
Högst upp