Hjälpfunktioner i Godman Redovisning

Godman Redovisning är framtaget för att vara ett enkelt men ändå kraftfullt hjälpmedel för dig som är god man, förvaltare eller ställföreträdare. Tack vare användarnas konstruktiva förslag och åsikter om programmet är det idag det mest kompletta verktyget inom denna nich som finns på marknaden.

Men ibland behöver man hjälp och vägledning i programmet. I denna artikel kommer de olika möjligheterna till hjälp och vägledning gås igenom.

 

HEMSIDAN

Innan du börjar använda programmet rekommenderas att du kikar lite på de filmer som finns för att skapa dig en uppfattning om programmets möjligheter och upplägg.

Gå till instruktionsfilmerna.

På hemsidan under support finns även en del övrig information du kan titta på. Bland annat hur man installerar programmet eller vill ha fjärrsupport.

Hjälp i programmet

Hjälptexter för de olika funktionerna - variant 1

På varje funktionsflik i programmet finns en länk till ett hjälpavsnitt för den aktuella funktionen. Bilden nedan visar hur det ser ut. Klicka på länken och du kommer till en hemsida med information som berör just den aktuella funktionen.

Länk till information om aktuell funktion

Hjälptexter för de olika funktionerna - variant 2

Det andra sättet i programmet är nytt från version 10.2019.8. I de olika fönster som öppnas (exempelvis ny bilaga eller skuld) så finns ett frågetecken uppe till höger. Klickar man på det så flyttar man markören till den kontoll man vill ha mer information om. Sedan klickar man på kontrollen. En ruta kommer då upp med mer ingående funktion om just den kontrollen och vad som avses med den. Denna funktion är lite på test och finns endast att tillgå på några få funktionsavsnitt. Tanken är att implementera denna på alla sidor och kontroller.

Klicka först på frågetecknet......

hjalpfunktion i programfönster 1

Flytta sedan markören till den kontroll du vill ha mer information om. Klicka sedan på den. I bilden nedan har användaren klickat i rutan för namn på skulder.

hjalpfunktion i programfönster 2

Ytterliggare hjälp och vägledning

Om du inte själv hittar information kring det du undrar över kan du kontakta supporten. Detta gör du via e-post eller via kontaktformuläret på hemsidan. Omservera att supporten endast gäller saker som rör programmet och dess användning. För frågor kring godmanskapet rent generellt hänvisas till överförmyndaren i första hand. Du kan även vända dig till din lokala godmannaförening

Fjärrsupport

Ibland krävs det lite extra hjälp som är svårt att beskriva via e-post. Då är fjärrsupport en möjlighet. Detta ges endast efter överenskommelse. Läs mer om fjärrsupport.

 

Senast ändrad söndag, 12 Maj 2019 20:05
Högst upp