Resultat användarundersökning 2015

För några månader sedan skickades ett nyhetsbrev ut till alla registrerade användare. I detta nyhetsbrev fanns det möjlighet att svara på en kort undersökning om Godman Redovisning. Här presenterar vi en del av resultatet (baseras på ca 200 svar). De frågor som handlade om önskade förbättringar och förslag på funktioner tar vi med oss i utvecklingsarbetet för kommnde versioner av programmet.

Användarnas bakgrund

För att kunna utveckla ett program och dess layout är det viktigt att känna till lite om användarnas bakgrund och ålder.

Man eller kvinna

Vi kan se att det är ungefär lika fördelat mellan män och kvinnor som använder programmet.

fördelning män och kvinnor

Användarnas ålder

Att det är en väldigt stor andel av användarna som är 50 år eller äldre lär bero på att det är väldigt få yngre människor som är gode män. Det är som bekant väldigt svårt att nyrekrytera. Det är iallafall kul att den "äldre delen" av befolkningen gärna tar till sig ny teknik och moderna hjälpmedel.

användarnas åldersfördelning

Antal års erfarenhet inom godmanskap

Majoriteten av användarna har mindre än 5 års erfarenhet. Att det är 25% av användarna som har mer än 10 års erfarenhet ser vi som ett gott betyg.

erfarenhet inom godmanskap

Antal huvudmän (uppdrag)

När vi tittar på hur många uppdrag användarna har så ser vi att det är ganska vanligt med 5 eller fler uppdrag. Det råder en hel del delade meningar om detta men faktum är att hjälpmedel som Godman Redovisning underlättar väldigt mycket och man kan lägga mer tid på personlig kontakt och andra viktiga bitar i uppdraget.

antal huvudmän

Support, manualer och hemsida

Att få hjälp när man behöver det är viktigt. Att ha tillgång till rikligt med manualer och andra hjälpfunktioner är en förutsättning för att man inte skall fastna och riskera att göra fel. Att erbjuda telefonsupport och fasta telefontider är väldigt dyrt och vi har valt att använda oss av e-post som ett första steg vid kontakt med support. Det har varit så i många år och det har fungerat riktigt bra. När någon uttryckligen efterfrågan telefonkontakt har vi ofta löst det genom att avtala en tid. Vi erbjuder även fjärrsupport (uppkoppling mot användarens dator) utan extrakostnader.

Support

På frågan om supporten fungerar bra är det överlag bara possitivt. Lite förvånande att endast ca 2% kan tänka sig betala lite extra för telefonsupport, vilket inte erbjuds i dag (telefonsupport är möjligt men ej på fasta tider).

suppport

Manualer

Manualer och instruktionsfilmer finns men det är hela 11% som ej känner till manualen. Detta kan man tolka på flera sätt men vi väljer att tolka det som possitivt, dvs att 11% tycker helt enkelt programmet är så busenkelt att man inte behövt ta del av någon manual :-) . 

manual godman

Instruktionsfilmer

Vad det gäller instruktionsfilmer så är det 25% som inte känner till dessa. I höst kommer det att produceras en helt ny uppsättning filmer.

instruktionsfilmer

Hemsidan godman.se

Hemsidan är uppskattad och 50% tycker den innehåller mycket nyttig informtion. En forumdel är det ca 16% som önskar sig.

hemsidan godman.se

Övrigt

Vi ställde ett antal frågor om önskade funktioner och förslag på förändringar. All denna information är jättevärdefull i det kommande utvecklingsarbetet.

 

Vi tackar alla som svarat!

Senast ändrad lördag, 01 augusti 2015 22:30
Högst upp