Produktåterkoppling

För att vi skall kunna göra en ännu bättre programvara behöver vi veta vad just du tycker om Godman Redovisning. Därför, tveka inte att skicka ett mail där du skriver ner lite om dina tankar. Det kan vara både ris och ros, förslag på funktioner och förbättringar eller kanske rapport om rena felaktigheter. All information från dig tages tacksamt emot.

Meddela oss dina åsikter