God man & förvaltare - problem och lösningar

God man förvaltare problem och lösningar

Författare: Tommy Hansson
Utkom: 2015-05
Upplaga: 1
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-7027-981-2
1:a utgåvan

 

Den här boken vänder sig till gode män och förvaltare som har grundkunskaperna och är verksamma i ett eller flera uppdrag.
Boken syftar till att fördjupa dina kunskaper genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du som god man och förvaltare kan ställas inför i ditt uppdrag.

 

Bokens senare hälft ägnas åt att utförligt beskriva tänkbara lösningar och författarens rekommendation i de olika situationerna. Du får även svara på 50 kortfrågor med fem svarsalternativ per fråga och se var du står kunskapsmässigt.

Boken lämpar sig bra för såväl gruppaktiviteter som individuella studier.

Ur innehållet

 • Bevaka rätt i dödsbo
 • Tolkning av testamente
 • Särkullbarn
 • Försäljning av bostadsrätt
 • Fördelning av arv
 • Huvudmannens försäkringar
 • Obetalda arvoden
 • Fördelning av dödsbo
 • Våldsam huvudman
 • Värdering av egendom
 • Intressekonflikter

Köpa boken

Ordinarie rek pris är 350 SEK. Du ger endast 280 SEK för boken i samband med köp av en programlicens.

Köp boken