God man & förvaltare - en praktisk vägledning

godman utg7

Författare: Tommy Hansson
Utkom: November 2021
Upplaga: 7
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 255
ISBN: 978-91-7695-248-1
7:e utgåvan

Boken vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare.

 

Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika svårigheter du ställs inför. Det är mycket man måste sätta sig in i, och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken hjälper dig från de första stapplande stegen när du fått ditt förordnande och ska träffa huvudmannen till alla kontakter med olika myndigheter, hantering av ekonomin och allt praktiskt som behöver göras.

Stort utrymme ägnas åt den lite knepiga årsräkningen och hur du undviker fällor och fel i arbetet med att få den att stämma. Du får även tips på hur du felsöker årsräkningen.

Ur innehållet

 • Förordnandet
 • Skillnader mellan god man och förvaltare
 • Träffa huvudmannen
 • Banken, Försäkringskassan, Skatteverket
 • Årsräkningen
 • Arvodet
 • Redovisning
 • Bostadsanspassning och handikappersättning
 • Avveckling av huvudmannens bostad
 • Färdtjänst och sjukresor
 • Söka fonder
 • Försäkringar
 • Överförmyndarspärrat konto
 • Skuldsanering
 • Kronofogden och inkasso
Nytt i upplaga 7

Sjunde upplagan av boken är utökad med följande nya kapitel:

 • Att bli satt under förvaltarskap
 • Att vara god man åt en hemlös
 • Det svåra samtalet
 • När pengarna inte räcker
 • Uttag från spärrat konto

I övrigt är alla fakta- och sifferuppgifter uppdaterade.

God Man Forvaltare omslag

Köpa boken

Ordinarie rek pris är 350 SEK. Du ger endast 280 SEK för boken i samband med köp av en programlicens.

Köp boken