Funktioner

Vi har tagit fram ett redovisningsprogram som inte liknar något annat. Det är HELT anpassat för godemän, förvaltare och ställföreträdare. Vårt syfte med programmet är att underlätta redovisningen utan krav på tidigare kunskap i redovisningsprogram.

 • Obegränsat med huvudmän
 • Kassabok
 • Massa blanketter
 • Anhöriga register
 • Kompletta årsräkningar
 • Obegränsat med perioder
 • Dagbok
 • Uträknat och klart
 • Säkerhetskopior
 • Anhöriga register
 • Automatiska uppdateringar
 • Körjournal
 • Årsredogörelse
 • Individuella kontoplaner
 • Dokumenthantering