Dataskyddspolicy

Lagring av uppgifter

Personuppgifter insamlas endast vid beställning av programvara eller litteratur som saluförs via webbplatsen godman.se. Uppgifter som insamlas är:

  • För och efternamn
  • Postadress, postnr och Ort
  • E-postadress

Syftet med datainsamlingen är att kunna skicka ut faktura för produkter och tjänster. Uppgifterna lagras på två olika ställen. För licenshantering lagras uppgifterna på en server som ligger i Sverige (Loopia AB) och som Fredrik Edström Teknik har ensam kontroll över. Samma uppgifter lagras även i ett register för fakturering som tillhandahålls av Visma SPCS AB (biträdesavtal finnes). Uppgifterna lagras så länge som beställaren är aktiv licensinnehavare. Önskas radering av uppgifter skall beställaren meddela Fredrik Edström Teknik om att denne inte längre önskar vara aktiv licensinnehavare.

 Spridning av uppgifter till tredje part

Vi garanterar att dina uppgifter inte lämnas vidare till tredjepart förutom till den tjänsteleverantör som hanterar fakturering (biträdesavtal finns).

Ansvarig för datalagring

Firmatecknare och ägare bakom godman.se och de tjänster och produkter som marknadförs på denna webbplats och dess underdomäner är Fredrik Edström orgnr: 197204046234