Rapportmallar

Se en film som visar hur man arbetar med mallar för blanketter och utskrifter i Godman Redovisning 2018 eller senare

NYHET 2018: Gå till NYA BLANKETTARKIVET

Du kan installera ett antal olika varianter på blanketter i Godman Redovisning. Här hittar du olika varianter som du laddar ner och sedan installerar i programmet.

med logotyp
= blanketten behöver ha en logotyp installerad. Se en film som visar hur man installerar en logotyp
överförmyndare
=  Blanketten är speciellt framtagen för angiven överförmyndare.
Installationsfil 2016 = länk till installationsfilen
Visa exempel på blankett = länk till exempel i PDF
Ladda ner logotyp = länk till logotypbilden

Årsredovisningar

A1000 : A1005 : A1006 : A1030 : A1010 : A1011 : A1014 : A1015 : A1016 : A1020 : A1021 : A1040 : A1050 : A1061 : A1070 : A1073 : A1071 : A1080 : A1100 A1105

Årsredogörelser

W1000 : W1020 : W1030

Körjournaler

D1000 : D1010 : D1020 : D1021 : D1030 : D1031

Kostnadsräkning

E1000 : E1010

Tillgångsförteckning

G1000 : G1010 : G1020

Kontakter

F1000 : F1010

Dagbok

C1000 : C1010

 

Ekonomiska sammanställningar

M1000 : V1000 : Q1000 : O1000 

Övrigt

T1000 : R1000 : J1000 : K1000 : H1000 : S1000

 

Årsredovisningar

Årsredovisning - blankett A1000

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Blanketten är installerad från början i programmet och kan användas i de flesta fall.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013  Installationsfil 2012  Installationsfil 2011

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1005

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

med logotyp
Samma som standard (A1000) fast med logo

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1006

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

med logotyp
Tranås

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1030

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Variant på standardblanketten A1000

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1010

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Samma som A1000 förutom att antal av tillgångar skrivs ut samt om bankmedel är spärrat av överförmyndaren.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1011

Uppdaterad: 2016-12-12 (version 2017)

med logotyp

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1014

Uppdaterad: 2017-10-30 (version 2017)

med logotyp
Sävsjö

 Installationsfil 2017

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1015

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

med logotyp
Umeå

Blanketten godkännd av överförmyndaren Umeå. Skriver ut bankmedel som disponeras av huvudman, de räknas EJ in i A respektive D.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1016

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Umeå

Samma som A1015 fast utan logotyp.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1020

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Linköping

Skriver ut bankmedel som disponeras av huvudman, de räknas EJ in i A respektive D.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1021

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

med logotyp
Linköping

Samma som A1020 fast med logotyp

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1040

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

Nacka

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1050

Uppdaterad 2016-12-12 (version 2017)

Växjö

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1061

Uppdaterad: 2016-12-14 (version 2017)

med logotyp
Solna

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1060

Solna

Samma som A1061 fast utan logotyp

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1070

med logotyp
Håbo

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1071

Håbo

Samma som A1070 fast utan logotyp

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning - blankett A1073

Uppdaterad: 2016-12-14

med logotyp
Göteborg

OBS! Välj kontantmetod i blanketten för 2016 och 2017. Se även separat dokument för instruktioner för denna blankett.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning - blankett A1080

Uppsala
Östhammar
Tierp
Heby
Älvkarleby

Tänk på att specifikationer för inkomster, utgifter och skulder skall bifogas med årsblanketten.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredovisning blankett A1100

med logotyp
Söderhamn

 Installationsfil 2017

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Årsredovisning blankett A1105

utanlogotyp
Söderhamn

 Installationsfil 2017


Årsredogörelse

Årsredogörelse - blankett W1000

Blanketten är installerad från början i programmet och kan användas i de flesta fall.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredogörelse - blankett W1010

Blanketten fylls i manuellt förutom namn, personnummer och datum.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredogörelse - blankett W1020

Uppsala

Blanketten fylls i manuellt förutom namn, personnummer och datum.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årsredogörelse - blankett W1030

med logotyp
Umeå

Blanketten fylls i manuellt förutom namn, personnummer och datum.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Körjournal

Körjournal - blankett D1000

Blanketten är standard i programmet.

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Körjournal - blankett D1010

Linköping

Ingen summering av ersättning

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Körjournal - blankett D1020

Variant på standardblanketten (D1000)

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Körjournal - blankett D1021

Samma som D1020 fast med summering av ersättning

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Körjournal - blankett D1030

med logotyp

Kan användas med valfri logotyp

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Körjournal - blankett D1031

Summa km, Ersättning och summa restid

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kostnadsräkningar

Kostnadsräkning - blankett E1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kostnadsräkning - blankett E1010

med logotyp
Håbo

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Tillgångsförteckningar

Tillgångsförteckning - blankett G1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2016 Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Tillgångsförteckning - blankett G1010

Örnsköldsvik

Fält för överförmyndarens anteckningar

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Tillgångsförteckning - blankett G1020

med logotyp
Håbo

Fält för överförmyndarens anteckningar

 Installationsfil 2016  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett

Ladda ner logotyp


Kontakter listor

Kontakter - blankett F1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kontakter - blankett F1010

Samma som F1000 fast med noteringsfältet

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Dagboken

Dagbok - blankett C1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Dagbok - blankett C1010

Visar ev utlägg för varje post.

 Installationsfil 2016 Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Bilagor

Bilaga - blankett S1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Ekonomiska sammanställningar

Ekonomisk sammanställning - blankett M1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kassabok - blankett B1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kassabok - blankett B1010

Med noteringsfält

 Installationsfil 2016 Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Kontospecifikation

Kontospecifikation - blankett N1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Årssammanställning

Årssammanställning - blankett v1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Verifikationer

Verifikationer - blankett L1000

Standardblanketten

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Verifikationer - blankett L1010

Liggande

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Verifikationer - blankett L1020

Listar verifikationer för alla bankkonton

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Verifikation detalj blankett Q1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Överföringar lista blankett O1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Övriga blanketter

Återkommande händelser blankett T1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Bankmedel lista blankett R1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Skulder lista blankett J1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Huvudmän lista blankett H1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett


Tillgångar lista blankett K1000

Standard

 Installationsfil 2017  Installationsfil 2016  Installationsfil 2015  Installationsfil 2014  Installationsfil 2013

Visa exempel på blankett